Fun facts

09 Aug 2018

pregnant

คนท้อง ทำฟันได้ไหม? คนท้อง ทำฟันช่วงไหนดีที่สุด ? คำตอบคือ ทำได้ แต่ถ้าเป็นไปได้ ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการทำฟันคือ “ช่วงก่อนวางแผนการตั้งครรภ์” หลายคนมักตรวจสุขภาพกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ แต่ละเลยสุขภาพฟันที่สำคัญไม่แพ้กันทีเดียว เพราะเมื่อตั้งครรภ์แล้ว ฮอร์โมนจะทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ มากเป็นพิเศษ ทำให้คนท้องมักมีเลือดออกขณะแปรงฟัน และส่งผลให้เกิดโรคเหงือกอักเสบได้ง่าย หากไม่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง โดยเฉพาะหากเกิดฝันผุ...

Read More