จัดฟัน

จัดฟัน Braces

เรียงฟันให้สวย ด้วยการจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontists) เพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก ฟันเหยิน ฟันห่าง การสบฟันได้ไม่สนิท ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการบดเคี้ยว ความสวยงาม ผ่านทางเลือกการจัดฟันโลหะ จัดฟันดาม่อน หรือจัดฟันใส Invisalign ที่ช่วยทำให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจในแบบฉบับที่คุณต้องการ

See our braces showcases