ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปาก Dental Surgery

การถอนฟัน หรือการผ่าตัดฟันคุด นับเป็นศัลยศาสตร์ช่องปากที่สำคัญ ศัลยทันตแพทย์ (Dental Surgery) หรือทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ จะช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการถอนฟันหรือผ่าฟันคุดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด