ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป General Dental Checkup/Treatment

การตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปาก ผ่านการรักษาด้วยการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่า ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง