เกลารากฟัน คืออะไร

13 Nov 2018

เกลารากฟัน คืออะไร

เกลารากฟัน คืออะไร?

การเกลารากฟัน (Root Planing) เป็นการรักษาสำหรับคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่ไม่ได้รับการขูดหินปูนจากทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ หรือจากการสะสมของคราบแบคทีเรียจากอาหารที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องพอเหมาะ ทำให้ปริมาณหินปูนที่เกาะบนเนื้อฟันค่อยๆ ขยายตัวลงไปยังบริเวณรากฟันใต้เหงือก จนเหงือกไม่สามารถติดกับฟันโดยตรงเหมือนเดิม

ปกติแล้ว ร่องเหงือกจะมีความลึกที่ 1-3 มิลลิเมตร หากเป็นร่องลึกกว่า 4 มิลลิเมตร ต้องได้รับการทำความสะอาดให้เนื้อฟันเรียบหรือการเกลารากฟันนั่นเอง โดยทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือขจัดหินปูน/หินน้ำลายออก โดยทั่วไป การเกลารากฟันมักมีราคาที่สูงกว่าการขูดหินปูนปกติเนื่องจากเป็นการรักษาที่ใช้เวลามากกว่า และอาจต้องฉีดยาชาร่วมด้วย  

ผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบรุนแรง มักต้องเข้าพบทันตแพทย์บ่อยครั้งกว่าคนทั่วไป เพื่อดูแลและตรวจเช็คอาการของโรคอย่างสม่ำเสมอ

 

ป้องกันอย่างไร?

✔ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ และอย่าแปรงแรงเกินไป

✔ เปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อแปรงบานออก

✔ ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน

✔ พบทันตแพทย์เพื่อทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ ตามนัด